Datums fan de foarstellings


Datums fan de foarstellings iepenloftspul “De Omkearde staking”:

Freed 30 juny 20.30 oere (premiêre)

Saterdei 1 july 20.30 oere

Snein 2 july 15.00 oere

Freed 7 july 20.30 oere

Saterdei 8 july 20.30 oere

Snein 9 july 15.00 oere