Iepenloftspul “De omkearde staking”


Omgekearde staking 1952

Iepenloftspul “De omkearde staking”

In het dorp Houtigehage, onder de rook van Drachten was de werkloosheid 20 procent, drie keer zo hoog als in de rest van Nederland. Veel arbeiders werkten er in de werkverschaffing. Jongeren onder de 21 kregen geen uitkering.

Een groep van zestien landarbeiders nam het heft in eigen handen en ging aan de slag aan de Parksterloane, een slecht onderhouden en modderige zandweg waaraan een aantal kleine boerderijen stond. De autoriteiten voelden zich gepasseerd en reageerden afwijzend. Maar de actie kreeg gevolgen, zeker toen ook werklozen in omliggende dorpen spontaan aan het werk gingen. Opeens was er wél geld voor projecten.

Dit stuk geschiedenis is de basis van het openlucht spel.